Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: SAMENEENKOE

SAMENEENKOE GCV, met maatschappelijke zetel te B-3540 Herk-de-Stad, Onze-Lieve-Vrouwstraat 15, BTW BE 0720 634 774, (hierna “SAMENEENKOE”) biedt klanten de mogelijkheid om vleespakketten en vleesproducten, afkomstig van een bepaald rund, elektronisch te reserveren/bestellen via de webshop van SAMENEENKOE (www.sameneenkoe.be).

 

Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 

Bovendien aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden als enige gelden, zodat de klant verzaakt aan zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden.

 

Reservaties/bestellingen van vleespakketten en vleesproducten kunnen worden gedaan via de website. Doch wordt het rund slechts verdeeld nadat het volledig verkocht is.

 

Na reservatie van minimaal één vleespakket, ontvangt de klant per e-mail hiervan een bevestiging met verzoek tot betaling. Indien SAMENEENKOE de gevraagde betaling niet binnen de vijf dagen na reservatie ontvangen heeft, heeft SAMENEENKOE het recht deze reservering te annuleren.

 

Vanaf het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn voor de volledige koe, krijgt de klant een bericht met de voorziene leverdatum van de producten. De producten worden geleverd op het opgegeven leveringsadres in België of Nederland. De levering vindt plaats een tweetal weken nadat de koe volledig verkocht is.

 

Indien de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de voorgestelde leverdatum en/of het initieel opgegeven leveringsadres, kan dit nog tot twee dagen voor de geplande levering. Hiervoor dient u schriftelijk contact op te nemen met SAMENEENKOE: info@sameneenkoe.be

 

De afgebeelde prijzen zijn inclusief btw. Ze worden aangeduid per pakket of per kg.

 

De gewichtsaanduiding in het assortiment is indicatief en niet bindend. Wij streven er uiteraard naar om de aangegeven gewichten zoveel mogelijk te benaderen.

 

Gezien de versheid en bederfelijkheid van de producten is het zeer belangrijk dat de klant op het aangegeven afleveradres en de geplande leveringsdatum aanwezig is voor ontvangst van de goederen. De goederen worden, ofwel in eigen beheer geleverd, ofwel door een door SAMENEEENKOE aangestelde vervoerder of koerier.

 

Indien de klant niet aanwezig is op de overeengekomen plaats en datum, en de goederen aldus niet in ontvangst neemt, dan zal SAMENEENKOE op geen enkele manier aansprakelijkheid dragen voor bederf of kwaliteitsvermindering van de door haar ter beschikking gestelde producten. In dat geval gaan de goederen retour naar SAMENEENKOE en kan er eventueel in onderling overleg een nieuwe leveringsdatum en -plaats worden overeengekomen. SAMENEENKOE behoudt zich eveneens het recht om een tweede keer leveringskosten aan te rekenen.

 

Indien de goederen door een aangestelde vervoerder of koerier later zouden aangeboden worden dan de dag waarop de levering zou moeten plaatsvinden dan dient de klant deze te weigeren.

 

 

Op het tijdstip van levering dient de klant de goederen te controleren. In elk geval kunnen slechts de klachten in aanmerking worden genomen, die meteen na de levering geformuleerd worden. Klachten die slechts geuit worden vanaf de dag na levering, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.

 

De goederen worden verpakt in speciale verpakking (Thermodoos met gelpacks) die de juiste conditionering (temperatuur) van de goederen tijdens het transport garanderen. Gezien de beperkte duur van deze conditionering wordt de klant geacht om de goederen tijdens ontvangst ook op temperatuur te controleren en vervolgens meteen de goederen uit de thermodoos te halen en in de koelkast of diepvries te bewaren.

 

In geval van misbruik, behoudt SAMENEENKOE zich steeds het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, reservaties en bestellingen te weigeren.

 

Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant  er mee in dat zijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op zijn pakket.

 

SAMENEENKOE verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om communicatie van SAMENEENKOE toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken. Deze klantgegevens worden uitsluitend bewaard in de klantenlijst van SAMENEENKOE en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. De klant kan ze op elk moment opvragen, verbeteren en wijzigen. Bovendien kan de klant weigeren dat SAMENEENKOE zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

 

Ondanks het feit dat de informatie op het bestelscherm met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan SAMENEENKOE niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

 

Indien onverschillig welke bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

De klant/consument beschikt in beginsel over het recht om de overeenkomst op afstand te herroepen. Echter, gezien de bederfelijkheid van onze producten, zal de klant/consument geen herroepingsrecht hebben.

 

Wij behouden ten allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging, houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.


 

Het Belgisch recht is hier van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Tongeren bevoegd.

 

SAMENEENKOE gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer →